Strona główna

O kampanii

„Bezpieczne ciepło. Radom 2023” to kampania informacyjna programu inwestycyjnego „RADPEC 2023” realizowanego przez Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna. Celem programu jest zapewnienie mieszkańcom Radomia ciepła, które będzie pewne, tanie i ekologiczne.

Inwestycja, która zakończy się w 2023 roku, zakłada wykorzystywanie maksymalnie bezpiecznych i ekonomicznych technologii.

3x Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo właścicielskie

Większościowym (99,5%) właścicielem przedsiębiorstwa „RADPEC" S.A., które wytwarza i dostarcza ciepło mieszkańcom Radomia, jest Gmina Miasta Radomia. Daje to pewność mieszkańcom miasta, że o przyszłości Spółki decydują wybrani przez nich przedstawiciele, czyli radni Rady Miejskiej oraz Prezydent Miasta Radomia.

Bezpieczeństwo dostaw

Mieszkańcy Radomia mogą być pewni, że ciepło jest im dostarczane zawsze, gdy tego potrzebują.

Planowane działania zakładają modernizację źródeł ciepła, co zminimalizuje ryzyko awarii i usterek w przyszłości oraz poprawi jakość środowiska w mieście. Zróżnicowanie paliw, z których będzie produkowane ciepło, zapewni jeszcze większą stabilizację jego dostaw.

Bezpieczeństwo stabilności ceny ciepła

„RADPEC" S.A. w swoich działaniach skupia się na skutecznym dostarczaniu ciepła mieszkańcom Radomia, a nie na maksymalizacji zysków. Mieszkańcy Radomia mogą być pewni, że ceny za ciepło będą na stabilnym poziomie. „RADPEC" S.A. stanie się nie tylko producentem ciepła, ale także energii elektrycznej, dzięki czemu produkcja ciepła będzie bardziej ekonomiczna. Inwestycja w nowe technologie pozwoli zminimalizować awaryjność systemu ciepłowniczego, która generowałaby dodatkowe koszty wpływając na wzrost cen ciepła.

Radosław Witkowski,
Prezydent Miasta Radomia 

„Bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców Radomia to dla mnie priorytet. Wybrany model inwestycyjny zapewnia, że „RADPEC” S.A. pozostanie własnością Gminy Miasta Radomia, a inwestycja przyczyni się do utrzymania cen ciepła na stabilnym poziomie”.

Tomasz Nita,
Prezes Zarządu „RADPEC” S.A.

„Będziemy mieli nowe kotły zasilane i węglem, i biomasą. To da nam obniżkę kosztów związanych z cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Biomasa jest z tych kosztów zwolniona, więc w efekcie spadną koszty funkcjonowania firmy. Trzecim paliwem będzie paliwo alternatywne RDF”.

Zobacz jak inwestycja wpłynie na życie mieszkańców Radomia

Etapy inwestycji

Krok 1 2018-2019

Pozyskanie wszystkich decyzji administracyjnych wymaganych do rozpoczęcia budowy nowego bloku kogeneracyjnego oraz zabudowy instalacji oczyszczania spalin dla istniejących jednostek wytwórczych. Prowadzenie działań mających na celu pozyskanie finansowania projektów.

Krok 2 2019-2022

Budowa instalacji kogeneracyjnej w formule EPC. Zadaniem wykonawcy wyłonionego w przetargu będzie zaprojektowanie instalacji, wybudowanie jej, przeprowadzenie prób technicznych i eksploatacyjnych, optymalizacja pracy oraz przeszkolenie załogi.

Etapowa budowa instalacji oczyszczania spalin dla istniejących kotłów.

Krok 3 2022

Rozruch nowych instalacji, przeprowadzenie pomiarów parametrów gwarantowanych, przekazanie instalacji do eksploatacji i rozliczenia projektów.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna

ul. Żelazna 7
26-600 Radom
Polska

radpec2023@radpec.com.pl
tel. +48 384 69 41

*Badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Samorządowych metodą CATI w dniach 2-5 Października 2017 r. próba = 1000 pełnoletnich mieszkańców Radomia